අන්තර්ජාල වීඩියෝ සහ බහුතිර භාවිතය

වෙළද ප්‍රචාරක ආයතන සහ වෙළද සන්නාම සදහා අවශ්‍ය වන්නේ තමන් අරමුණු කරන පාරිබෝගිකය වෙත තම භාණ්ඩය හෝ සේවාව ළග කරවීමය

සම්ප්‍රදායික ටෙලිවිෂනය හෝ කේබල් ටෙලිවිෂනය දෙන කෙමෙන් භාවිතයෙන් අත්වෙන අතර නව ප්‍රවනතාවයක් වන භහුතිර තාක්ෂනය ඔස්සේ අන්තර්ජාල විඩියෝ භාවිතය පාරිභෝගිකයින් ඍජුව ඇමැතීම පහසු කර ඇත.

2015 වසර වන විට වයස අවුරුදු 18 සහ 49අතර පිරිස තම දෙයිනික කාලයෙන් 4% ටත් වැඩ  ප්‍රතිශතයක් ටෙලිවිෂනය සදහා වෙයකරනුලබන අතර You Tube හි සරි සැරීම  74% දක්වා විචලනය වීඇත.

උතුරු ඇමරිකානු ජනගහන නිදීයකින් GOOGLE සමගම සිදුකල පර්යේෂණයකින් එළබි නිගමනය වන්නේ 2015 වනවිට අවුරුදු 32ට වඩා අඩු කේබල් රුපවාහිනී භාවිත නරබන්නන්ගෙන් අඩකටත් වැඩ වෙඩි පිරිසක් තම කේබල් රුපවාහිනී පරිබෝජනය ඇත හිටවන බවය.

ComeScore  නමැති දත්ත විශ්ලේෂක (ඩිජිටල්) ආයතනය පවසන අන්දමට ඔවුන් 2016 ජනවාරි මාසයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේන්  ලබාගන්න ලද අහඹු නිදීයකින්  (n =2940)   ලද දත්ත විශ්ලේෂණයට අනුව වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලයින් ආයතන සහ විවිද සන්නාම උඩුගත (UPLOAD) කෙරුණු ටෙලෙවිෂණ අන්තර්ගතයන් නැරබීමට නැඹුරුවක් දක්වයි.  හැටියට 6/10 කි.

ඔබට දෙන මතක් කිරීමට හැකිද අවසාන වරට ඔබ අන්තර්ජාලයේ video එකක් නරබු අවස්තාව සහ එය නරබු හේතුව කුබක්ද යන්න. Nielson ජාත්‍යන්තර සන්ක්‍යලේඛන විශ්ලේෂණ ආයතනය පවසන අන්දමට සාමාන්‍යක් ලෙස 8/10 ක්ම වයසාවුරුදු 18ත් 49ත් අතර පිරිස මසකට YouTube නරඹන බව.

එලෙසම 2015 වසර වන විට 74% දක්වා අවු18 – 49 වයස් පිරිස කලයගත කරන අතර , 4% දක්වා  නරඹන ප්‍රතිශතය  ඇත.

ප්‍රථමයෙන් අප සාකච්චාවට බඳුන් කල නව ප්‍රවනතාවයක් වන බහුතිර භාවිතය අන්තර්ජාල වීඩියෝ නිෂ්පාදකයින් තම සැලසුම් යොදා අවසන්ය.එලෙසම පාරිභෝගිකයින්ද වෙළද ප්‍රචරකයින්ද එය භාවිතයට ගෙන අවසන්ය.

ජංගම (SMART) දුරකථන හරහා 18 – 49 වයස් අතර පිරිස් විඩියෝ නරබන ප්‍රතිශතය කේබල් TV  වලට පරිබෝජනයට වැඩ ඉහල යමින් පවතින බවත් සහශ්‍රකයින් (2000’s ) YOU TUBE  ගිණුම් හරහා නැරබීම දෙගුණයක් වි ඇති  බවත් Google සහ Nielson ආයතන සක්‍යාන පර්යේෂකයින් පවසයි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s